Agility

Agility

Welkom, via deze weg willen wij jullie een beetje wegwijs maken met Agility.

 • Wat is Agility
 • Wat verwachten we om Agility te kunnen trainen?
 • Materiaal, kleding
 • Trainingen
 • Recreanten/wedstrijdlopers
 • Afmelden
 • De wedstrijdkalender

Wat is Agility?

Allereerst is Agility een sport die voor handler (persoon die loopt met een hond) en hond als een spel gezien moet worden, dat wil zeggen dat niet alleen de handler, maar juist ook de hond er plezier in moet hebben. Als dat niet zo is, zul je merken dat het beoefenen van deze sport niet zo best lukt.
Bijna elke hond, groot of klein, ras of rasloos, kan Agility doen.
Er wordt getraind in een zogeheten Large, Intermediate, Medium en een Small-klasse, afhankelijk van de schofthoogte van de hond.


Wat verwachten we?

Om met de hond binnen onze club Agility te doen moet voldaan worden aan de volgende eisen:

 1. De hond moet minstens 12 maanden oud zijn;
 2. Onder appel staan resp. bepaalde mate van gehoorzaamheid beheersen wat neerkomt op: komen op bevel, zit en wacht;
 3. Niet agressief;
 4. Geschikt voor Agility ter beoordeling van de trainer.

Materiaal en kleding

 • Goed schoeisel met grof profiel en of nopjes.
 • Kleding (sportieve) die gemakkelijk zit en niet telkens los gaat en/of flappert.
 • Beslist geen slipketting.
 • Riempjes die je gemakkelijk aan en af kunt doen.
 • Speeltjes b.v. flosje, balletje, liefst zonder piepje.
 • Voer om mee te belonen.
 • Evt. drinken voor de hond.

Trainingen

In de maanden oktober tot en met maart:

 • Maandag van 19.15 – 22.30 uur
 • Zaterdag van 09.30 – 11.00 uur

Op maandagavond trainen we dan binnen en als de manege niet in gebruik is ook op de zaterdag.

In de maanden april tot en met september:

 • Maandag van 19.15 – 22.30 uur
 • Woensdag van 19.30 uur – 21.00 uur

We trainen dan zoveel mogelijk buiten.

De trainingen gaan tijdens de grote zomervakantie niet door.
Op vrije dagen zoals o.a. 2e Paasdag, 2e Pinksterdag zijn er eveneens geen trainingen.


De recreanten

Als je het gewoon leuk vindt om samen met je hond te sporten en je kiest voor recreatief sporten, maar niet voor de wedstrijden dan kun je gewoon de trainingen blijven volgen en hoeft er verder niets te gebeuren.

De wedstrijdlopers

Indien je het besluit neemt om samen met je hond deel te gaan nemen aan Agility wedstrijden, dan komen er een paar zaken om de hoek kijken:

 • de hond moet ouder zijn dan 18 maanden;
 • je dient in het bezit te zijn van een rashondenlogboek* (voor rashonden) of een werkboek* (voor kruisingen/rasloze honden);
 • je moet een geldige startlicentie** hebben welke jaarlijks verlengd dient te worden.

*Zowel het rashondenlogboek als het werkboekje kan aangevraagd worden bij: de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied (www.raadvanbeheer.nl)
**Het aanvragen van een startlicentie kan alleen als je lid bent van onze vereniging (of een andere door de Raad van Beheer erkende vereniging).
De licentie is geldig gedurende het kalenderjaar. De kosten worden vastgesteld door de Raad van Beheer.

Verdere informatie kun je vinden op www.Agilityclub.nl. Onder het kopje Agility is het mogelijk ”de gids voor de beginnende wedstrijdloper” te downloaden.


Afmelden

De afmelding voor een training, indien mogelijk, 24 uur van tevoren bij je trainer.
Uw trainer heeft daarvoor een speciale WhatsApp groep voor aangemaakt.
De eerste groep dient minimaal 15 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn om het parcours mee op te bouwen, laatste groep ruimt alles op.


De wedstrijdkalender

Mocht je van plan zijn om deel te nemen aan wedstrijden dan vindt je alle informatie over de competitie op de website www.sportraadvanbeheer.nl onder het kopje: Kalender.


Tot slot

Gelet op de grote belangstelling voor Agility is door het bestuur besloten om een volgorde van toelating voor beginners te bepalen.
Deze is als volgt:

 1. Zij die bij onze vereniging gehoorzaamheidscursus(sen) hebben gevolgd,komen als eerste in aanmerking;
 2. Is er dan nog plaats dan komen leden van onze vereniging in aanmerking;
 3. Als laatste niet-leden.

Cursisten die instromen vanuit andere verenigingen kunnen op basis van het behaalde niveau bij ons komen trainen als wedstrijdloper of recreant.
Via een kennismakingsles wordt bekeken in welke trainingsgroep zij thuishoren.

Groep beginners bestaat uit maximaal 6 cursisten.
Uiteraard dient men ingeschreven te zijn voor Agility.
Kijk ook regelmatig op onze website.
Voor verdere informatie kun je het formulier gebruiken onder het kopje “contact”.