Agility

Agility

Welkom, via deze weg willen wij jullie een beetje wegwijs maken met Agility.

 • Wat is Agility
 • Eisen om Agility te kunnen trainen bij Hsc de Pijnhorst
 • Materiaal, kleding
 • Trainingen
 • Recreanten/wedstrijdlopers
 • Afmelden
 • Competitie

Wat is Agility?

Allereerst is Agility een sport die voor handler (persoon die loopt met een hond) en hond als een spel gezien moet worden, dat wil zeggen dat niet alleen de handler, maar juist ook de hond er plezier in moet hebben. Als dat niet zo is, zul je merken dat het beoefenen van deze sport niet zo best lukt. Daarnaast is Agility ook een wedstrijdsport, samen met de hond loop je een parcours.
Dat moet binnen een van tevoren vastgestelde tijd de zogeheten SPT ( Standaard Parcours Tijd) en zonder fouten.
In het parcours staan diverse hindernissen die door de hond op commando van de baas (handler) genomen moeten worden. Hindernissen zijn: hoogtesprongen, breedtesprong, kattenloop, schutting, wip, tunnel en slurf.

Een wedstrijd bestaat uit:

 • Een zgn. vast parcours: een parcours met sprongen en hindernissen met raakvlakken zoals een kattenloop, een schutting en een wip,
 • Een jumping deze bestaat uit hindernissen zonder raakvlakken,
 • Een spel

Bijna elke hond, groot of klein, ras of rasloos, kan Agility doen.
Er wordt gelopen in een zogeheten Large, Medium en een Small-klasse, afhankelijk van de schofthoogte van de hond.


Eisen

Om met de hond binnen de Hsc de Pijnhorst Agility te doen moet voldaan worden aan de volgende eisen:

 1. De hond moet minstens 12 maanden oud zijn;
 2. Onder appel staan resp. bepaalde mate van gehoorzaamheid beheersen wat neerkomt op: komen op bevel, zit en wacht;
 3. Niet agressief;
 4. Geschikt voor Agility.

Begonnen wordt met een kennismakingsles waarbij wordt beoordeeld of met name voldaan wordt aan de criteria: 1, 2 en 3. Daarna 3 maanden kennismaken met Agility, waarbij bekeken wordt of de handler en de hond voldoen aan criteria 2, 3 & 4.
Na 1 jaar volgt er een indeling bij wedstrijdlopers met de verplichting om een startlicentie aan te vragen en jaarlijks minimaal 5 officiële wedstrijden te lopen of bij de recreanten.
Cursisten die instromen vanuit andere verenigingen kunnen op basis van het behaalde niveau bij ons komen trainen als wedstrijdloper of recreant. Via een kennismakingsles wordt bekeken in welke trainingsgroep zij thuis horen.


Materiaal en kleding

 • Goed schoeisel met grof profiel en of nopjes.
 • Kleding (sportieve) die gemakkelijk zit en niet telkens los gaat en/of flappert.
 • Beslist geen slipketting.
 • Riempjes die je gemakkelijk aan en af kunt doen.
 • Speeltjes b.v. flosje, balletje, liefst zonder piepje.
 • Voer om mee te belonen.
 • Evt. drinken voor de hond.

De vereniging beschikt over clubkleding, T-shirts, petten, fleece-truien of jas.


Trainingen

In de maanden oktober tot en met maart:

 • Maandag van 19.15 – 22.30 uur
 • Zaterdag van 09.00 – 11.00 uur

In de maanden april tot en met september:

 • Maandag van 19.15 – 22.30 uur
 • Woensdag van 19.15 uur – 21.45 uur

De trainingen gaan meestal ook tijdens de vakantieperiodes door.
Op vrije dagen zoals o.a. 2e Paasdag, 2e Pinksterdag zijn er geen trainingen.
We trainen zoveel mogelijk buiten, maar bij slecht weer ook binnen, als de manege niet in gebruik is.


De recreanten

Als je het gewoon leuk vindt om samen met je hond te sporten en je kiest voor recreatief sporten, maar niet voor de wedstrijden (‘s morgens vroeg op, voor dag en dauw op reis en de hele dag van huis enz.) dan kun je gewoon de trainingen blijven volgen en hoeft er verder niets te gebeuren.

De wedstrijdlopers

Indien je het besluit neemt om samen met je hond deel te gaan nemen aan Agility wedstrijden, dan komen er een paar zaken om de hoek kijken:

 • de hond moet ouder zijn dan 18 maanden;
 • je dient in het bezit te zijn van een rashondenlogboek* (voor rashonden) of een werkboek* (voor kruisingen/rasloze honden);
 • je moet een geldige startlicentie** hebben welke jaarlijks verlengd dient te worden. *Zowel het rashondenlogboek als het werkboekje kan aangevraagd worden bij: de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied (www.raadvanbeheer.nl)

**Het aanvragen van een startlicentie kan alleen als je lid bent van onze vereniging (of andere erkende vereniging).
De licentie is geldig gedurende het kalenderjaar. De kosten worden vastgesteld door de Raad van Beheer.


Afmelden

De afmelding voor een training, indien mogelijk, 24 uur van tevoren bij je trainer.
De eerste groep dient minimaal 15 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn om het parcours mee op te bouwen, laatste groep ruimt alles op.


De competitie

Vóór aanvang van het nieuwe wedstrijdseizoen (medio januari) wordt via internet bekend gemaakt de in dat jaar te houden wedstrijden, met daarbij vermeldt welke vereniging organiseert, wanneer, waar de wedstrijden plaatsvinden en hoe laat men begint; tevens wordt vermeld tot welke datum voor een wedstrijd kan worden ingeschreven, de hoogte van het inschrijfgeld met banknummer, waarop dit bedrag gestort moet worden. Ook wordt daarbij een routebeschrijving vermeld.
Deze informatie kun je vinden op o.a. www.raadvanbeheer.nl

De Agility competitie is onderverdeeld in verschillende klassen, namelijk de 1e Graad ( dit zijn de beginners), vervolgens heb je de 2e Graad en de 3e Graad.

Als je in de 1e Graad 5 keer foutloos binnen de tijd (waarvan minimaal 2 maal op het vast parcours) een zgn. U’tje hebt gelopen promoveer je naar 2e Graad. Als je in de 2e Graad 1, 2 of 3 wordt, foutloos en binnen de vastgestelde tijd dan krijg je een podiumplaats. Als je die 5 (waarvan minimaal 2 op het vast parcours) behaalt dan promoveer je naar de 3e Graad, je kunt ook promoveren middels 8 U’tjes waarvan minimaal 5 stuks op het Vast Parcours.

Mocht een en ander niet duidelijk zijn, schroom dan niet om een en ander te vragen aan een van de Agility-trainers of mede-cursisten. Er is vast iemand die je aan kunt spreken over hoe, wat, waarom en wanneer.


Tot slot

Gelet op de grote belangstelling voor Agility is door het bestuur besloten om een volgorde van toelating voor beginners te bepalen.
Deze is als volgt:

 1. Zij die bij onze vereniging gehoorzaamheidscursus(sen) hebben gevolgd,komen als eerste in aanmerking;
 2. Is er dan nog plaats dan komen leden van onze vereniging in aanmerking;
 3. Als laatste niet-leden.

Groep beginners bestaat uit maximaal 6-7 cursisten.
Uiteraard dient men ingeschreven te zijn voor Agility.
Kijk ook regelmatig op onze website.
Je vindt hier informatie over de trainingstijden, de indelingen, niet doorgaan van trainingen e.d.
Voor informatie over Agility kunt u contact opnemen met :

Nico Ackermans, tel.: 06-13915607 E-mail: hscdepijnhorst@kpnmail.nl
Rudie Mauriks, tel.: 06-42968113