Meteen naar de inhoud

Contact


 Kosten van een cursus

Administratiekosten (eenmalig) bij inschrijving € 5.-
Lidmaatschap per kalenderjaar € 15.- (na 1 juli € 7.50)

Agility

Per kwartaal € 35,00 ( 1 hond / 1 uur per week).

Gehoorzaamheid

Puppycursus € 55,00
Cursus E G € 45,00
Cursus V E G € 45,00

De voor u geldende bedragen zullen per automatische incasso geïnd worden.

Het lidmaatschap van HSC de Pijnhorst is per kalenderjaar en gaat dus altijd door tot 31 december van het lopende jaar.
Opzegging dient te geschieden schriftelijk, tenminste 1 maand voor het einde van het kalenderjaar en dat kan via:
e-mail aan Mia Ackermans, n.ackermans@planet.nl
Of per brief aan: Ledenadministratie HSC de Pijnhorst, p/a Laan ten Rode 4, 5491 GH, Sint-Oedenrode.

Heeft u ook interesse in een website, Lotens Media kan deze voor u verzorgen.

Kies via het Informatieformulier voor Website Lotens Media & ik neem z.s.m. contact met u op.