Disclaimer

Reglement

Deelname aan onze cursus(sen) is geheel voor eigen risico.
De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht.
Dit geldt ook voor schade aan materialen van de vereniging, haar medewerkers en de locatie waar de cursus dan wel activiteit plaatsvindt.
Hsc de Pijnhorst stelt zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, ongevallen, etc., zowel op als buiten het trainingsveld alsmede de manege.
Tevens is Hsc de Pijnhorst niet aansprakelijk voor ongevallen met de hond en/of honden onderling.
Schade kan nooit verhaald worden op de instructeur en/of Hsc de Pijnhorst.Iedereen wordt geacht onze huisregels te kennen.
Het niet naleven van onze huisregels kan leiden tot het eenzijdig door Hsc de Pijnhorst beëindigen van de cursus zonder restitutie van het cursusgeld.


Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Hsc de Pijnhorst.
Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.


Privacy Verklaring

Persoonlijke informatie

U kunt onze website gebruiken/bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven.
Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van u nodig hebben, zoals bijvoorbeeld naam en adres. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Als u besluit ons die persoonlijke informatie te verstrekken die wij nodig hebben – om met u te corresponderen bijvoorbeeld – zullen wij u zo mogelijk laten weten op welke manier deze informatie zal worden gebruikt. Wanneer u aangeeft dat die informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat.

Links naar andere sites

In onze website kunnen links zijn opgenomen naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites of voor de privacybescherming op die websites.
Hsc de Pijnhorst behoudt zich het recht voor deze Privacy Verklaring te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.


Copyright

Op alle teksten & foto’s op deze website berust het copyright bij Hsc de Pijnhorst.
Dit houdt in dat er niets zonder toestemming van Hsc de Pijnhorst mag worden gekopieerd. Wij hebben bij het gebruik van foto’s en ander materiaal zoveel mogelijk getracht de rechthebbende te achterhalen en het materiaal met diens toestemming te gebruiken.
Het kan zijn dat dit niet in alle gevallen gelukt is.
Mocht er materiaal zijn waarvan u kunt aantonen rechthebbende te zijn, en als rechthebbende niet wenst dat dit gebruikt wordt op onze website neemt u dan contact op met Hsc de Pijnhorst.


Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van uw bezoekinformatie door Google (d.w.z. uw gebruik van de website met inbegrip van uw IP-adres).
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.


Colofon

De website Hsc de Pijnhorst.nl is gemaakt door Frank Lotens.